Portraits

I was thougt I was not a portrait artist...

In 2008, I was focus began to shift to abstract paintings in darker shades. "I couldn't help but notice the face one of my paintings and how well it turned out anatomically. "This encouraged me to apply for a art course. Even though my then professor was not impressed with my work I produced during the course, at the end he was  impressed with the progress I had made within in short periode. I was encourange to continue to paint portraits. "This was a very challenging period for me but I worked my way up and began to see noticeable improvements". During this time, I was given the opportunity to exhibit some of my work at a gallery in Princesgracht, Amsterdam. This was my first major portraits exhibition. Below are a few portraits which was created between 2008-2009.

 * * *

V roce 2008 jsem začala malovat abstraktní obrazy prevazne v tmavších odstínech. "Nemohla jsem si pomoci, v jednem z mých obrazů jsem si všimla tváře, ale nevedela jsem jak zachytit spravne anatomii tvare." To me povzbudilo, abych se ucházela o umělecký kurz. I když tehdejší muj profesor nebyl ohromen mou prací, kterou jsem vytvarela behem kursu, na konci byl preci jen ohromen pokrokem, kterého jsem dosáhla v krátké periodě. Byla jsem povzbuzena pokračovat v malování portrétů. "Bylo to pro mě velmi náročné, ale propracovala jsem se a začal jsem zaznamenávat znatelná vylepšení." Během této doby jsem dostala příležitost vystavit část své práce v galerii na Princengracht v Amsterdamu. Toto byla moje první velká výstava portrétů. Níže uvádíme několik portrétů, které byly vytvořeny v letech 2008-2009.