Biography

I'm a self-taught artist from Czech Republic. Since 2004 I have been living in The Netherlands.

"Everything I create is spontaneous, I like to work intuitively, and all my ideas arise in the moment itself. I am more passionate about abstract art in both painting and drawing.
I’m fascinated by the power of colors and texture, the complexity of lines and the form which creates a surprising and unprepared puzzle on canvas, paper or tablet. I let my audience "get lost" in the labyrinth of the lines.

I'm also inspired by sustainability and recycling trash. I see art in every form and this is captured in many of my artworks. I incorporate a mix of different materials, such as paper, wood, cables..etc. It brings life to my paintings.

I hope with this kind of doing I inspire more people and artist". :)

In addition to painting and drawing I also love photography.

If you are searching for something that does not yet exist, I am happy to create it for you. Besides selling my own work, I also paint on commission.
You are also welcome to visit my Atelier in Art Center Aalsmeer."

1995 - Beginning of my creative work, pencil drawing, painting - use of natural material
2009 - first painting-portrait lesson
2010 - first exhibition in Amsterdam, Prinsengracht, Galerie de Passie.
2012 - participation in the Amateurkunst exhibition Amstelveen
2013 - participation in the Amateurkunst exhibition Amstelveen
2013 - Creative Therapy
2014 - 2015 drawing-painting in Montessori school Amstelveen
2015 - Working with children on a sign for the PBS project Montessori Amstelveen school
2018 - Own studio / no. 47, Art Center Aalsmeer
2018 - Kunstroute Art Center Aalsmeer https://www.artcenteraalsmeer.nl/
2019 - Kunstroute Art Center Aalsmeer

 

---

 

Narodila jsem se v Ceske Republice a od roku 2004 ziji v Nizozemi.S malovaním a kreslením abstrakce jsem začala v 1995 a později v 2009 i s portréty.

"Všechno, co vytvářím, je spontánní, ráda pracuji intuitivně a všechny mé nápady vznikaji v samotném okamžiku. Uprednostnuji abstraktní umění v malbě i kresbě. Fascinuje mě síla barev a textury, složitost čar a tvaru, ktere vytváří překvapivou a nepřipravenou hadanku na plátně, papíře nebo tabletu. Rada nechavam své publikum „vtahnout“ do labyrintu linií.

Jsem take inspirovana  udržitelnosti a recyklace odpadků. Vidím umění v každé formě, a to je zachyceno v mnoha mých uměleckých dílech. Zahrnuji směs různých materiálů, jako je papír, dřevo, kabely atd. A to mým obrazům přináší život.
Je mnoho zbusobu, jak recyklovat material a proto doufám, že s tímto způsobem budu inspirovat více lidí a umělců". :)

Kromě malování a kresby také rada fotografuji.

Pokud hledáte něco originalniho, pro sebe, nebo jako darek, kromě prodeje své vlastní práce také pracuji na objednavky.
Můžete také navštívit můj ateliér v Art Center Aalsmeer.

1995 - Začátek mé kreativní práce, kresba tužka,malba - použití přírodního materiálu

2009 - první lekce malba-portrét

2010 - první expozice v Amsterdamu, ul. Prinsengracht, Galerie de Passie.

2012 - spolúčast na Amateurkunst expozice Amstelveen

2013 - spolúčast na Amateurkunst expozice Amstelveen

2013 - Creatieve Therapie

2014 - 2015 kreslení-malování v Montessori škola Amstelveen 

2015 - Práce s dětmi na ceduli pro PBS project škola Montessori Amstelveen

2018 - Vlastní atelier/nr. 47, Art Centre Aalsmeer

2018 - Kunstroute Art Centre Aalsmeer  https://www.artcenteraalsmeer.nl/

2019 - Kunstroute Art Centre Aalsmeer